Under början av Andra intifadan 2001 skickade kyrkoledarna i Jerusalem en uppmaning till Kyrkornas Världsråd om internationell närvaro i Israel och Palestina. Resultatet blev Ekumeniska följeslagarprogrammet som i år har verkat i tio år för att främja respekten för folkrätten och öka handlingsutrymmet för fredssträvande israeler och palestinier.

Detta arbete uppmärksammas genom ett seminarium i riksdagen, den 4 oktober klockan 12.00, med bland andra Hanna Barag, medlem i den israeliska fredsorganisationen Machsom Watch och Munib Younan biskop för den evangelisk lutheranska kyrkan i Jordanien och Det heliga landet. På en manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm den 5 oktober klockan 15.00 välkomnas allmänheten att visa sitt stöd för en rättvis fred för palestinier och israeler.

Fler än tusen följeslagare, från 22 länder, har tjänstgjort i Ekumeniska följeslagarprogrammet. Över 200 av följeslagarna är från Sverige.

-Behovet av fred och försoningsarbete finns kvar, likaså finns längtan och strävan efter fred kvar hos israeler och palestinier. De behöver vårt fortsatta stöd, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Biskop Munib Younan är en av undertecknarna till brevet som utgjorde startpunkten för programmet, samt ordförande för den lokala referensgrupp som styr programmets arbetsuppgifter. Hanna Barag är tongivande medlem i den israeliska fredsorganisationen Machsom Watch. Organisationen verkar som observatörer vid millitära vägspärrar på Västbanken. Genom att rapportera om hur palestinier förvägras röra sig fritt vill Machsom Watch få ett slut på ockupationen av Palestina.

Hanna Barag och biskop Munib Younan är starka personer med brinnande engagemang för fred och rättvisa.

-Det känns mycket roligt att få ta emot dem i Stockholm, säger Göran Rask, ordförande för den svenska delen av Ekumeniska följeslagarprogrammet.

I Sverige drivs Ekumeniska följeslagarprogrammet som ett Sida-finansierat projekt av Sveriges kristna råd i samarbete med: Diakonia, Individuell Människohjälp, Justitia et Pax, KFUM, Kristna Fredsrörelsen, Sabeel Sverige, Sensus studieförbund, Socialdemokrater för tro och solidaritet, Studieförbundet Bilda, Svenska kyrkan, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, Trossamfundet Gemensam Framtid

Fortsätt läsa mer från oss