ugandaI december 2012 skickade Svenska missionsrådet och Sveriges kristna råd ett brev till president Museveni där de uttryckte oro för den föreslagna lagstiftningen. När lagen nu har antagits skickar organisationerna ett uppföljande brev med en kraftig vädjan till presidenten att använda sin politiska makt för att bryta upp lagen och se till att homosexuella människors rättigheter inte kränks i Uganda.

– I brevet skriver vi att lagen inte bara bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter utan också mot den kristna tron och vår kallelse att möta människor med respekt för deras värdighet, eftersom varje människa är skapad och älskad av Gud, säger Olle Kristenson, Sveriges kristna råd.

Brevet tar också upp att diskriminering och stigmatisering står i motsats till de kristna värderingarna om att stå på de förtrycktas sida.

– Det är vårt ansvar som kristna att markera att all diskriminering är oacceptabel, säger Anders Malmstigen, Svenska missionsrådet.

En kopia av brevet har också skickats till det kristna rådet i Uganda.

Fortsätt läsa mer från oss