Det tredje europeiska ekumeniska stormötet i Sibiu 2007 föreslog en särskilt böneperiod för skapelsens bevarande och sedan 2008 uppmärksammas perioden 1 sept – 4 okt av Kyrkornas världsråd som en särskild ”Tid för skapelsen”. 2011 är av FN proklamerat som ett särskilt ”Skogarnas år” vilket kan ge också oss i svenska kyrkor och församlingar en inriktning för årets ”Tid för skapelsen”.

Fortsätt läsa mer från oss