Israel Palestina

Är det terrorister eller aktivister som agerar?

Under de senaste veckorna har flera knivdåd ägt rum i Palestina och Israel. Det känns självklart att fördöma alla sådana handlingar som tar livet av våra medmänniskor eller allvarligt skadar dem fysiskt och psykiskt. De som utför sådana dåd ska ställas inför rätta och dömas enligt lag. I flera fall har det dock inte skett utan personen i fråga har dödats på plats. Jag har inte kunskap nog att veta om det varit befogat eller inte, om det funnits andra vägar att oskadliggöra förövaren än att döda honom/henne direkt. Jag inser att det ibland är oundvikligt, som det tycks ha varit i skolskjutningen i svenska Trollhättan under förra veckan.

Förra veckan blev också en judisk rabbin utsatt för ett angrepp med kniv. Arik Asherman, ledaren för organisationen Rabbis for human rights, var på plats och plockade oliver tillsammans med palestinska bönder. En person från en närbelägen bosättning kom, stal oliver och tände eld för att förstöra. När Asherman försökte få honom att sluta hotade bosättaren honom och tog fram kniven. Scenen finns på film på nätet: http://972mag.com/watch-masked-settler-tries-to-stab-rabbi-for-human-rights/113146/

IMG_3640

Hur beskrivs då detta? I Jerusalem Post talas om hur palestinska terrorister utför knivöverfall. Bosättaren som hotar med kniven beskrivs som en judisk aktivist.

När är man befrielsekämpe och när är man terrorist? Frågan är återkommande.
Menachim Begin, som med tiden blev Israels premiärminister, var i sin ungdom ledare för gruppen Irgun som utförde attentat mot det brittiska styret i Palestina. Var han terrorist eller befrielsekämpe? Eller kanske aktivist? Samma fråga kan man ställa om en del av dem som kämpade mot apartheid i Sydafrika.

Vem är det som ska avgöra vad aktiva medmänniskor ska kallas? Och vilka är det som ges mänskliga drag? Jerusalem Post namngav alla de israeler som dödats under de senaste veckorna men inte en enda av palestinierna presenterades som en människa med namn och identitet, de var alla ”palestinska terrorister”.

Så tänkte jag under förra veckan när jag var i Israel och Palestina på semester. Den här veckan är det årsmöte för Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel. Sveriges kristna råd samordnar den svenska grenen av detta projekt som drivs av Kyrkornas världsråd. Under förra veckan fick jag träffa flera följeslagare som berättade om läget (läs gärna deras reserapporter på länken ovan).

Jag ber att Livets Gud ska vägleda besluten så att detta viktiga program fortsätter att konstruktivt arbeta för rättvisa, fred och mänsklig värdighet.

Björn Cedersjö (4)

/Björn Cedersjö

Fortsätt läsa mer från oss