Temadagen hålls på Örebro Missionsskola, övriga medarrangörer är Studieförbundet Bilda, Föreningen Furuboda och Evangeliska Frikyrkan. Programmet består av en föreläsning av den skotske professorn i praktisk teologi John Swinton, ett antal intressanta seminarier och ett kvällsprogram. Kvällssamlingen (kl 19) är öppen även för den som inte har möjlighet att delta under eftermiddagen. Föranmälan krävs för hela dagen, men inte för kvällssamlingen.

Fortsätt läsa mer från oss