Idag, 3 mars, är det Världsböndagen.
2023 års tema är ”Jag har hört om er tro” och programland är Taiwan.

Sveriges ekumeniska kvinnoråd, som ansvarar för Världsböndagen i Sverige, skriver i ett pressmeddelande:
”Taiwan som varit isolerat från omvärlden i decennier har hamnat mitt i konflikten mellan stormaktsintressen. Förutom den politiskt svåra situation landet befinner sig i kom pandemin samtidigt som världsböndagsprogrammet skulle skrivas. Trots detta lyckades kvinnorna i Taiwans kyrkor samlas och genomföra projektet”.

Årets tema för världsböndagen är ”Jag har hört om er tro!”, hämtat från Efesierbrevet 1:15-19 och årets temabild har målats av Hui-Wen Hsaio från Tainan i Taiwan.
Vid världsböndagen tas också en särskild böndagskollekt upp som går till utbildningsstipendier och projekt för kvinnor i fattiga länder, i samarbete med svenska samfund, stift och biståndsorganisationer. 2022 fördelade Böndagskommittén, som är en arbetsgrupp inom Sveriges ekumeniska kvinnoråd, stipendier till 51 kvinnor i 10 länder. Totalt fördelades 135 000 kr.

Fakta världsböndagen

Världsböndagen är en världsvid ekumenisk kvinnorörelse. 2022 firades Världsböndagen på ca 80 språk i minst 100 länder och samlade ca 1,5 miljoner gudstjänstbesökare. I Sverige hölls böndagssamlingar på cirkaa hundra platser från Luleå och i norr till Lund i söder.

Mer info

För mer information om Världsböndagen: www.svekumeniskakvinnor.se/varldsbondagen


Fortsätt läsa mer från oss