Uppropet lyder:

Sveriges Muslimska Förbund vädjar till den irakiska militanta gruppen som kidnappade fyra kristna fredsarbetare att befria dem och låta dem förenas med sina familjer. Islam förbjuder oss muslimer att skada civila människor och kräver att skydda gästarbetare.

Det är occeptabelt och omänskligt att handla skadande mot iraks gästarbetare, oavsett om de är muslimer eller kristna. Alla måste behandlas med respekt. Vi hoppas verkligen att Irak blir åter fri och att den miltära alliansen ska lämna Irak snarast. Vi stödjer irakiernas rätt att bestäma över sitt land och att de ska välja sina representanter utan blandning av ockupationsmakten. Vi vill påminna er om att Islam är fredens religion och att islam förbjuder all typ av våld mot civila och därför ber vi er att släppa dem snarast.

Mahmoud Aldebe
Ordörande Sveriges Muslimska Förbund

Fortsätt läsa mer från oss