Sveriges kristna råds presidium uttalar sig efter dagens riksdagsbeslut om ny migrationslagstiftning.

Uttalande:

Kyrkorna i Sveriges kristna råd har sedan länge ett starkt engagemang för människor på flykt och människor som är nya i Sverige. Detta grundar sig i en kristen människosyn. Den värnar varje människas okränkbara värdighet som skapad till Guds avbild och präglas av Bibelns enträgna maning att skydda främlingen.

Riksdagen har idag beslutat om en ny migrationslagstiftning. Sveriges kristna råd befarar på goda grunder att införandet av tidsbegränsade uppehållstillstånd som norm kommer att ge sämre förutsättningar för god integration och att försörjningskravet i praktiken kommer hindra familjer från att återförenas. Samtidigt välkomnar vi en återgång till särskilt ömmande omständigheter för barn och synnerligen ömmande omständigheter för vuxna.

Våra kyrkor kommer fortsätta att försvara rätten att söka asyl samt verka för en rättssäker asylprocess och ett inkluderande samhälle.


Presidiet för Sveriges kristna råd:
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan (ordförande)
Anders Arborelius, kardinal och biskop i Stockholms katolska stift
Daniel Alm, föreståndare, Pingst – fria församlingar i samverkan
Benjamin Dioscoros Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan
Sofia Camnerin, generalsekreterare, Sveriges kristna råd.

Fortsätt läsa mer från oss