Årskonferensen valde in fyra ungdomsrepresentanter till styrelsen. Från vänster längst upp: Amanda Carlshamre, Fiorella Bastidas. Från vänster längst ner: Sally Adel och Ida Tonnvik. Foto: Mikael Stjernberg.

Uppsala har under två dagar varit en ekumenisk mötesplats när Sveriges kristna råd haft sin årskonferens. Dagarna har fyllts av samtal, rådsmöte, årsmötesförhandlingar och en högtidsgudstjänst. Uppsala kristna råd bidrog även till en underhållande festkväll då det lokala ekumeniska arbetet uppmärksammades.

Vid årsmötesförhandlingarna välkomnades två nya medlemskyrkor och en observatörskyrka. De nya medlemskyrkorna är Grekiska ortodoxa kyrkans metropolitdöme och Eritreanska ortodoxa Tewahedo kyrkan. Trosrörelsen som ansökt om att bli observatör välkomnades också. Inom Sveriges kristna råd finns nu 28 medlemskyrkor och två observatörer som är uppdelade inom fyra kyrkofamiljer. Därmed finns landets alla större kyrkoinriktningar representerade i rådet.
-Vi känner en stor glädje över att den kristna enheten fördjupas och breddas när vi får välkomna nya kyrkor i vår gemenskap, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Nya kyrkor hälsades välkomna, från vänster: Mussie Haile, Eritreanska ortodoxa Tewahedo kyrkan, Cleopas Strongylis, Ortodoxa metropolitdömet Sverige och Skandinavien, Ghebrezgiabher Ghebru , Eritreanska ortodoxa Tewahedo kyrkan samt Joakim Lundqvist, Trosrörelsen.

Ortodoxa metropolitdömet Sverige och Skandinavien är Konstantinopels ekumeniska patriarkats metropolitdöme för Norden och omfattar även Norge, Danmark och Island. Metropolitdömet har sitt säte vid Sankt Georgios kyrka i Stockholm som sedan den 14 juni 2014 leds av Cleopas Strongylis.

Eritreanska ortodoxa Tewahedo kyrkan står under den kanoniske patriarken Antonios som befinner sig och verkar i exil. I avsaknad av biskop är kyrkan omhändertagen av den Koptiska Ortodoxa kyrkan i Sverige och dess biskop Abakir. Kyrkan är organiserad som ett biskopsvikariat i Norden under biskopsvikarien fader Afewerki Tesfa.

Trosrörelsen i Sverige består av ett 30-tal församlingar utspridda över landet från norr till söder, med totalt cirka 7-8.000 medlemmar. Den största församlingen heter Livets ord och finns i Uppsala. I samband med predikantorganisationsens årsmöte i april 2017 beslutade man att ansöka om att bli observatörer i SKR.

Styrelsen och valberedningen har under en längre tid arbetat för att föryngra styrelsearbetet inom Sveriges kristna råd. Detta resulterade idag att styrelsen valde in fyra ungdomsrepresentanter från de olika kyrkotraditionerna.

Kyrkoledare Lasse Svensson lämnar över ordförandeskapet till ärkebiskop Antje Jackelén. Foto: Mikael Stjernberg.

Vid årsmötet valdes ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, till ordförande för Sveriges kristna råd. Hon övertar ordförandeklubban från kyrkoledare Lasse Svensson, Equmeniakyrkan. Ordförandeskapet alternerar mellan de olika kyrkofamiljerna. Genom att kyrkoledarna turas om att leda arbete skapas engagemang, delaktighet och ansvar vilket ökar inflytandet och ger god kunskap om varandra.

Vid årsmötet avtackades avgående kyrkoledaren Stefan Holmström, EFS, för sitt arbete i styrelsen. Biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, gratulerades till utnämningen till kardinal, vilket påve Franciskus nyligen tillkännagav.

Igår hölls en högtidsgudstjänst i Uppsala domkyrka i reformationens tecken som en del av årskonferensen. Antje Jackelén och föreståndaren för Pingst, Daniel Alm, dialogpredikade om kyrkans enhet. Gudstjänsten uppmärksammade relationen mellan Svenska kyrkan och frikyrkorna.

Fortsätt läsa mer från oss