I ett brev till samtliga medlemskyrkors ledare och till Svenska kyrkans biskopar, uppmanar Sveriges Kristna Råds generalsekreterare Sven-Bernhard tillsammans med presidiet kyrkorna i Sverige till klockringning och basunstötar söndagen den 13 december kl 15. I brevet skriver man:

”Sedan urminnes tider har kyrkklockor, liksom trummor, basuner och andra musikinstrument använts för att mana till samling, gemensam eftertanke och bön i orostider. Sveriges Kristna Råd uppmanar nu församlingarna i SKR:s medlemskyrkor att tillsammans med kyrkor i hela världen ringa i klockorna, slå på trummor och stöta i basun för bön och besinning söndagen den 13 december kl 15”.

”Klockringningen börjar på Fiji där dygnet börjar och klimathotet är mest påträngande. Vid avslutningen av den ekumeniska gudstjänsten i Köpenhamns domkyrka, når den globala klockringningen Norden. Klockorna runtom i Danmark, i Sverige och Norge stämmer in i maningen till värn av skapelsen, besinning, eftertanke och bön”.

Presidiet för Sveriges Kristna Råd består av: Karin Wiborn, missionsföreståndare i Svenska Baptistsamfundet (ordförande)Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift (vice ordf)Tikhon Lundell, arkimandrit i Serbiska ortodoxa kyrkan (vice ordf)Anders Wejryd, ärkebiskop i Svenska kyrkan (vice ordf)

Fortsätt läsa mer från oss