Dagarna efter cyklonen i Burma inbjöd Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd företrädare för Sveriges Kristna Råd till en krisandakt för Burma på Etnografiska museet i samband med firandet av Vesak (buddhisternas största årliga högtid) den 10 maj. I andakten deltog företrädare för buddhism, kristendom och islam.

Andakten var indelad i tre delar, en buddhistisk, en kristen och en muslimsk, där representanterna för varje religion framförde reflektioner och böner enligt sin respektive tradition i varandras närvaro. Sr Katrin Åmell(direktor för ekumenisk teologi), som blivit ombedd av ordföranden i Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd att be en kristen förbön, bidrog med följande förbön för Burma:

Gud, vår skapare, befriare och hjälpare, vi vänder oss till dig och ber för befolkningen i Burma efter cyklonens stora förödelser.

Vi ber för offren, för alla som dött, för de skadade, för anhöriga och familjer där medlemmar saknas. Endast du vet hur många de drabbade är. Omslut dem alla med din kärlek och barmhärtighet.

För alla som svälter och saknar dricksvatten, för dem som förlorat sina hem. Låt hjälpen nå fram till dem i tid.

För de styrande. Uppväck medkänsla och barmhärtighet i deras sinnen så att de öppnar landets gränser och släpper in den hjälp som finns beredd.

För biståndsarbetare och hjälporganisationer av olika slag. Ge deras beslutsfattare styrka och klokhet, så att de kan ge lindring och hjälp där den bäst behövs.

Vi ber om solidaritet och medkänsla med de drabbade i Burma så att vi som har långt mer än vi behöver delar med oss av vårt överflöd.

Vi ber om en politisk förändring i landet så att mänskliga rättigheter får råda och befolkningen blir befriad från förtryck och lidande.

Eftersom vi förstått att cyklonens förödelse orsakats av människors skövling av naturen ber vi dig om besinning och uppvaknande så att vi förmår bryta med vår egoism och kan värna om din skapelse och vårda den på rätt sätt.

Om allt detta ber vi dig genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Amen

Fortsätt läsa mer från oss