25-26 april 2007 möts Sveriges Kristna Råds rådsförsamling till årsmöte. Årsmötet hålls i Betlehemskyrkan i Göteborg. Alla som vill är välkomna att delta i årsmötets gudstjänster och öppna arrangemang.

Rådsförsamlingen kommer under årsmötet att ta ställning till policydokumentet ”Detta vill vi”, som är en uppföljning av ”Påskuppropet för en humanare flyktingpolitik”. ”Detta vill vi” är en policy som lyfter fram etiska principer och grundläggande värderingar för kyrkornas arbete med migrationsfrågor, och ska stödja kyrkors och församlingars konkreta flyktingarbete.

Under årsmötet väntas två nya medlemmar upptas: Pingst – Fria församlingar i samverkan, och Evangeliska Frikyrkan. Dessutom behandlas verksamhetsinriktning för åren 2008-2011. Årsmötet arrangeras i samarbete med Göteborgs Kristna Samarbetsråd. I samband med årsmötet väljs ny ordförande för SKR. På tur står Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd. En pressträff finns inplanerad med SKRs presidium onsdagen den 25 april kl 11.30.

Fortsätt läsa mer från oss