Efter dagens pressträff med regeringen och Folkhälsomyndigheten om nya restriktioner och krav på vaccinationsbevis för över 100 besökare inomhus reagerar Sveriges kyrkor och samfund starkt på de planerade inskränkningarna.

Kyrkorna har förståelse för behovet av smittskyddsåtgärder men dessa får inte sätta ur spel grundlagsskyddade rättigheter annat än under extremt extraordinära omständigheter. Religionsfriheten och möjligheten att utöva religion, enskilt och tillsammans, är grundlagsskyddad. Trossamfundens verksamhet skiljer sig därför från allmänna sammankomster av evenemangskaraktär såsom konsert, teater och idrott. En individuell kontroll av gudstjänstbesökare står i strid med kyrkornas grundläggande förhållningssätt till gudstjänst.

Kyrkorna vänder sig emot att skillnaden mellan uttrycken för den grundlagsskyddade religionsfriheten och kultur- och idrottsevenemang inte uppmärksammas av regeringen och Folkhälsomyndigheten. Därför skrev Sveriges kristna råd redan den 23 september i ett remissvar till Socialdepartementet på promemorian ”Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd”: ”Vi menar att platser för religiös tillbedjan bör undantas kravet på vaccinationsbevis och detta på grund av religionsfrihetens särskilda status”.

Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd:
– Under hela pandemin har trossamfunden betonat vikten av och bidragit till att värna både den fysiska och den existentiella folkhälsan. Trossamfundens bidrag till den existentiella hälsan är betydande och kommer hela samhället till godo.

Kyrkorna har i remissvar, debattartiklar, sakråd och i brev och samtal med både regeringen och Folkhälsomyndigheten påtalat att trossamfunden drabbats hårt och inkonsekvent av pandemirestriktionerna. Vid ett så kallat publikråd med regeringen den 24 maj försäkrade digitaliseringsminister Anders Ygeman kyrkorna om att det inte skulle behövas vaccinationsbevis vid gudstjänster eller andra religiösa sammankomster.

Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén, även ordförande i Sveriges kristna råd, säger:
– Trossamfunden är inte längre beredda att ta konsekvenserna av de inkonsekventa regler som har gällt under pandemin. Trossamfunden har under hela pandemin agerat ansvarsfullt och genomfört verksamhet på smittsäkert sätt. Vi hade önskat ett större förtroende och mer flexibilitet från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Presskontakt: 
Wilhelm Blixt
Telefon: 08-453 68 02
Epost: wilhelm.blixt@skr.org


Läs pressmeddelande på Mynewsdesk:

Sveriges kristna råd reagerar starkt på de nya planerade smittskyddsåtgärderna

Fortsätt läsa mer från oss