I december 2012 är det tjugo år sedan Sveriges kristna råd bildades.
-Det är nu en lämplig tid att sammanfatta SKR:s början och påminna oss om de drömmar och visioner, den vilja och längtan, som ledde fram till den organisation vi är idag, säger SKR:s generalsekreterare, Karin Wiborn.

-Denna skrift är inte tänkt som en stor och stolt historieskildring, inte heller är den någon heltäckande beskrivning av det arbete som bedrivs i rådet. Men den ger en unik inblick i kyrkornas strävan efter enhet, förklarar Karin Wiborn.

En rad olika företrädare från medlemskyrkorna skriver om sina upplevelser under dessa tjugo år. Andra intervjuas om sin syn på ekumenik då och nu.

SKR:s idégrund utgår från orden ”Lär känna varandra på djupet – för att världen ska tro och leva”. Sveriges kristna råd utgör ett unikt ekumeniskt bidrag i den världsvida ekumeniken genom bredden av 25 medlemskyrkor. Den nya skriften är en hjälp till att lära känna varandra på djupet.

Skriften ”Kyrkorna tillsammans – 20 år med Sveriges kristna råd” ingår i SKR:s skriftserie och är nummer 17 i ordningen. Nummer ett utkom 2001 med titeln ”Charta Oecumenica – Riktlinjer för det växande samarbetet mellan kyrkorna i Europa”. Sedan dess har det alltså utkommit ytterligare 16 titlar.

Sveriges kristna råd firar sina 20 år genom en jubileumsfest som hålls för inbjudna gäster i Ekumeniska centret i Alvik.

Läs mer om SKR:s historia: Historia

Fortsätt läsa mer från oss