Landets kyrkor är genom Sveriges kristna råd involverade i fyra seminarier under Almedalsveckan 2017. Foto: Mikael Stjernberg.

Juluppropet skapade vid årsskiftet ett stort engagemang utifrån en drastisk förändring i svensk asyl- och flyktingpolitik. Sverige har idag en av de mest restriktiva asyllagarna inom EU. När de nya lagförslagen diskuterades uttryckte kyrkorna stark oro för att denna nya praxis skulle påverka svenska folkets värderingar. Vilket ansvar har politiker för att forma en opinion respektive att följa en opinion? Hur ser svenska politiker på utvecklingen inom EU? Detta är frågor som tas upp i seminariet ”Juluppropet – Vad händer nu?” med medverkan av Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan, Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson (MP), Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson (C), Carina Ohlsson, ledamot socialförsäkringsutskottet (S) och Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan.
Tisdag kl. 13.00, Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43. Arrangör: Sveriges kristna råd tillsammans med medlemskyrkorna och Studieförbundet Bilda.

SKR:s generalsekreterare Karin Wiborn medverkar i seminariet ”Ledarskap med integritet” som tar upp situationen för ledare som står i en utsatt position var de än befinner sig – i politikens, näringslivets, kyrkornas eller idéella sektorns värld. Övriga medverkande är Anders Kompass, fd chef inom FN, Kristina Axén Olin, ordförande för tankesmedjan Säkerhet för näringsliv och samhälle och Tomas Eneroth, gruppledare i riksdagen (S).
Tisdag kl. 15.00, Krukmakarens hus, Mellangatan 21. Arrangör: (G) som i Gud.

Seminariet ”Självbild eller verklighet – ett gränsöverskridande samtal om Agenda 2030” tar upp röster från ett globalt civilsamhälle och utmanar den svenska politiken: Är Sveriges självbild att vi är bäst i klassen och stämmer det med verkligheten? Vilka utmaningar står den svenska utrikes- och utvecklingspolitiken inför när vi säger att ingen ska lämnas utanför. Bland de medverkande är Sofia Arkelsten, riksdagsledamot (M) och Maria Andersson Willner, riksdagsledamot (S).
Måndag kl. 17.00, Donnersgatan 6. Arrangör: CONCORD Sverige och bland annat Sveriges kristna råd.

Vi lever i ett samhälle med religiös mångfald men där staten ska vara sekulär och neutral i förhållande till olika religioner. Vad händer om möjligheten att uttrycka tro krymper och rädsla för religiös påverkan ökar? Hur formas framtidens värderingar? Detta är frågor som tas upp i frukostseminariet ”Om rätt att uttrycka tro och ökad rädsla för religiös påverkan”. Medverkande: Sofia Camnerin, Equmeniakyrkan, Jonas Magnusson, folkhögskolelärare, Tro och solidaritet, Karin Wiborn, Sveriges kristna råd, Niklas Eklöv, enhetsansvarig, Svenska missionsrådet och Olle Kristenson, direktor ekumenisk teologi, Sveriges kristna råd.
Onsdag kl. 08.30, Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43. Arrangör: Equmeniakyrkan, Equmenia, Sveriges kristna råd, Svenska missionsrådet och Studieförbundet Bilda.

Fortsätt läsa mer från oss