Torsdagen 10 november inleddes SKR:s 30-årsfirande. Med både rådsmöte och högtidlig jubileumsgudstjänst i S:ta Clara kyrka i Stockholm.

10 november började Sveriges kristna råd sitt 30-årsfirande!
Eftermiddagens rådsmöte innehöll samtal med SKR:s samtliga generalsekreterare (Thord-Ove Thordson, Sven-Bernhard Fast, Karin Wiborn och Sofia Camnerin). Om höjdpunkter och utmaningar genom åren. Även Birgit Karlsson, SKR:s första styrelseordförande 1992, samtalade med Sofia Camnerin.

Unga ekumener delade med sig av intryck från resan till Kyrkornas världsråds generalförsamling i Karlsruhe och uttryckte tankar om ekumenik nu och framåt.

Under eftermiddagen lanserades även SKR:s uppdaterade klimatskrift ”Värna den jord som Gud älskar”. Detta uppmärksammades genom ett panelsamtal.

Hälsningar från medlemskyrkorna och andra nordiska kristna råd, gruppsamtal och mycket god och härlig gemenskap präglade också eftermiddagens festligheter.

På kvällen fortsatte Sveriges kristna råds 30-årsfirande med jubileumsgudstjänst i S:ta Clara kyrka i Stockholm.

Med stor ekumenisk bredd bland medverkande och innehåll och på temat ”Kristi kärlek driver världen till enhet och försoning”.

Jubileumsfirandet fortsätter med seminarier i Jönköping (17/11) och i Göteborg (1/12).

Bilder från rådsmötet SKR 30 år 10 november 2022:


Bilder från jubileumsgudstjänst i S:ta Clara kyrka:


Fortsätt läsa mer från oss