Uttalande av Sveriges interreligiösa råd i anslutning till Inter Faith Harmony Week:

uttalande religionsfrihetSkändning av och hatbrott mot moskéer, kyrkor och judiska institutioner som nyligen uppmärksammats i media, speglar den ökade fientligheten mot troende människor som förekommer i Sverige. Vi upplever att det är själva religionsfriheten och yttrandefriheten som attackeras. Att bevara och förstärka dessa centrala mänskliga rättigheter är mycket angeläget.

I anslutning till UN Interfaith Harmony Week vill Sveriges interreligiösa råd uppmana till effektivare skydd och försvar av religions- och trosfrihet. Den senare tidens händelser visar att det nazistiska hakkorset blivit en symbol för religiös intolerans, främlingsfientlighet och rasism. Flertalet av de flyktingar som kommit till Sverige under senare år har ofta flytt undan förföljelse på grund av religion. I grunden står religion för samhörighet och fred, men utnyttjas och missbrukas gång på gång som maktmedel i politiska konflikter.

Sveriges interreligiösa råd fungerar som en mötesplats för religiösa ledare och vill utgöra en enad röst gentemot antisemitism, islamofobi och all annan religionsfientlighet i Sverige. I ett demokratiskt samhälle har alla skyldighet att försvara religionsfriheten och därför uppmanar vi både myndigheter och allmänheten att öka sina ansträngningar att tillsammans förhindra attacker mot religions- och trosfriheten.

Sveriges interreligiösa råd

Se uttalandet i sin helhet med namnteckningar i bifogad fil (PDF)

Uttalande_SIR_140131


Fakta


gdw_interfaith_harmony_logoWorld Interfaith Harmony Week
är en av FN utlyst vecka som firas över hela världen den första veckan i februari varje år. I Sverige firas denna vecka åtminstone i Stockholm. Där planeras evenemang av Interreligiöst Fredsforum, vilket brukar gå under namnet ”Ljus på Medis” och inkludera en interreligiös ljusmanifestation på Medborgarplatsen.

Sveriges interreligiösa råd bildades i samband med ärkebiskopens klimatkonferens Interfaith Climate Summit. Rådet samlar representanter för i Sverige representerade religioner, cirka 4 gånger per år, för samtal om gemensamma frågor, t ex religionsfrihet och fredsfrågor. Sveriges kristna råd är en del av Sveriges interreligiösa råd.

Fortsätt läsa mer från oss