Föreningen för Rättvisemärkt och Sveriges Kristna Råd lanserar tillsammans utmärkelsen ”Kyrka för Rättvisemärkt” för församlingar som främjar etisk konsumtion och rättvis handel. De fem första församlingarna i Sverige som diplomeras är Svenska kyrkans församlingar Gunnarsbyn och Helgeands församling i Lund samt Svenska Missionskyrkans församlingar i Uppsala, Vetlanda och Nässjö.

– Vi måste göra allt vi kan för att bidra till fattigdomsbekämpningen i världen. Rättvisemärkt är ett enkelt sätt för alla att göra skillnad. Varje köp bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Därför är det glädjande att kyrkor och församlingar jobbar aktivt med de här frågorna. De kan göra stor skillnad både i sina egna inköp och genom att sprida information för att få fler att välja Rättvisemärkt, säger Helena Markstedt, generalsekreterare för föreningen för Rättvisemärkt.

För att bli diplomerad som ”Kyrka för Rättvisemärkt” ska församlingen använda Rättvisemärkt-certifierade produkter i sin verksamhet, informera och utbilda sina medlemmar om Rättvisemärkt och samarbeta med andra aktörer i samhället för att på olika sätt främja etisk konsumtion och rättvis handel.

– De församlingar som diplomeras har gjort ett fantastiskt arbete som förtjänar att uppmärksammas. Jag hoppas och tror att andra församlingar kommer att inspireras av deras goda exempel, säger Jon Bergeå, ansvarig för projektet Kyrka för Rättvisemärkt på Sveriges Kristna Råd.

I Gunnarsbyns församling i Boden driver ideellt engagerade församlingsbor en världsbutik med kafé och rättvist handlade varor. Försäljningen startade i ett litet skåp i församlingshemmet 2004 men idag finns ungefär 1 400 artiklar i sortimentet. Kaféet har blivit ett utflyktsmål för nyfikna från när och fjärran som kommer för att handla och för att lära sig mer om människorna som gjort varorna. Ibland kommer flera bussar på en och samma gång.

– Det som är så bra med rättvis handel är att det inte är bistånd utan ger människor möjlighet att med stolthet kunna producera sina produkter och skapa en bättre tillvaro för sig själva, sin familj och i sin närmiljö. Den känslan tycker vi bidrar stort till allas engagemang. Vår butik hjälper även oss själva till ett ökat samarbete. Förutom att hjälpa människor som verkligen har stort behov av detta så bidrar arbetet till gemenskap hos oss i vår bygd, säger Nina Edlund Hansson, församlingsbo.

Fortsätt läsa mer från oss