vapenlagKyrkornas världsråd har tillsammans med andra ideella organisationer engagerat sig stort och ivrigt för att få igenom detta. Kyrkorna världsråd uppmanade kyrkor och kristna råd i olika länder att trycka på sina regeringar.

-Det var också det vi gjorde i mars förra året, då vi sökte upp delegater från utvalda länder för att uppmuntra till ett bra beslut, vilket det också blev, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, som förra året deltog i förhandlingarna vid FN i New York.

– Jag är mycket glad över att Sverige nu ansluter sig till vapenhandelsfördraget. Det är extra roligt att andra länder också går med snabbare än vad vi hoppats på. Fördraget kommer att bli ett viktigt verktyg för att förebygga konflikter och våld. Det är första gången som vi får bindande globala regler för vapenhandel och åtaganden från ett stort antal länder att faktiskt också kontrolla handeln, säger handelsminister Ewa Björling.

FN:s vapenhandelsfördrag träder i kraft 90 dagar efter det att femtio länder har meddelat att de ansluter sig, vilket bedöms kunna ske under hösten eller vintern 2015. När en stat ratificerar en konvention förpliktar sig staten att följa konventionen. I och med ratificeringen blir konventionen/den internationella överenskommelsen juridiskt bindande för staten. 118 stater har ”signed” vapenhandelsavtalet, och 41 har ratificerat avtalet, dvs gjort det till juridiskt bindande.

Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget kräver inte några lagändringar. Fördragets krav på granskning av krigsmaterielexporten kommer att tillämpas parallellt med gällande svenska riktlinjer samt EU:s gemensamma ståndpunkt på området.

 

Fortsätt läsa mer från oss