fredskarta2 - kopia
Karin Wiborn, Sofia Camnerin och Anders Wejryd i Busan berättar om den karta som delades ut i ”Madang”. Foto: Mikael Stjernberg.

Med musik av svenska Abba introducerades svenskarna på scenen omgiven av deltagare från hela världen. Vid ceremonin talade Anders Wejryd, ärkebiskop Svenska kyrkan, Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd och Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan.

fredskarta3 - kopiaDe gav en bakgrund till varför kartan tagits fram. Anders Wejryd refererade till hans företrädare Nathan Söderblom och talade om hans engagemang för ekumeniken. Samtidigt som kartan introducerades till besökarna i mässhallen gick representanter från Svenska kyrkans unga runt och delade ut kartan.

En av initiativtagarna är till fredskartan är Björn Cedersjö, direktor för ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle vid Sveriges kristna råd.

Varför har fredskartan tagits fram?
-Redan vid Kyrkornas världsråds förra generalförsamling i Harare delades en fredskarta ut av svenskarna. Den blev mycket uppskattad. Vi ville ge en gåva på samma sätt även denna gång. Kartan består av en framsida med en världskarta med ”fredshärdar”. På baksidan finns dels en samling med citat om fred som formulerats i olika möten inom den ekumeniska rörelsen sedan 1925, dels ett brev från ledarna för Sveriges kristna råd och de båda svenska kyrkor som är medlemmar i Kyrkornas världsråd; Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.

Vad vill ni uppnå med kartan?
-Vi vill uppmuntra att fredsarbete pågår och motivera oss själva och andra för att fortsätta arbetet för Rättfärdig fred. Vi vill att världens länder ska satsa mer på civila insatser för konfliktlösning och mindre på militära.

På vilket sätt vill Sveriges kristna råd ta ett ökat ansvar för fredsarbetet?
-Sveriges kristna råds uppgift är främst att vara en mötesplats för samtal om de insatser som våra medlemskyrkor vill göra samt samordna dessa insatser om kyrkorna vill det. Vi har också kyrkornas uppdrag att arbeta med Kyrkornas globala vecka, ekumeniska följeslagarprogrammet och annat rättvisearbete. Vi arbetar också med att fördjupa den ekumeniska teologin bakom fredsarbete.

Vilka är de största utmaningarna i fredsarbetet?
-Att inse att långsiktigt hållbar fred förutsätter rättvisa och därmed arbeta för rättvis handel och ekonomisk rättvisa i världen. Att hålla ihop fredsarbetet globalt och lokalt. Att minska antalet vapen i världen. Att konstruktivt och medvetet lösa många mindre frågor på vägen till den stora freden.

 

Fortsätt läsa mer från oss