I en debattartikel i söndagens Dagens Nyheter skriver fyra kyrkoledare — de tidigare ärkebiskoparna KG Hammar och Desmond Tutu, samt ärkebiskop Thabo Makgoba och Baptistsamfundets missionsföreståndare Karin Wiborn, ordförande i Sveriges Kristna Råd — mycket kritiskt om Sveriges försäljning av JAS-flygplan till Sydafrika. Artikeln publiceras samtidigt i sydafrikanska Sunday Times.

Kyrkoledarna påminner om den gemensamma deklaration som de kristna råden i Sverige och Sydafrika skrev när försäljningskontraktet skevs 1999. I den uttryckte man sin stora oro för hur affären riskerade att skada de båda ländernas demokratiska styrelsesätt, legitimitet och anti-korruptionsarbete.
”Nu, mer än ett decennium senare”, skriver kyrkoledarna, ”är vi bedrövade över att våra farhågor har besannats… Dessa enorma resurser kunde istället ha använts till att utrota fattigdomen. Den senaste tidens avslöjanden visar hur vapenaffären har gynnat korruptionen, som direkt motverkar det demokratiska styrelseskicket.”

Kyrkoledarna anser att det fortfarande finns möjlighet att få en ändring till stånd och att lära av de misstag som begåtts. De uppmanar den sydafrikanska regeringen att inleda en oberoende utredning av korruptionsanklagelserna i samband med upphandlingen och den svenska regeringen att samarbeta om detta – och tills utredningen är klar upphäva försäljningen av vapen till Sydafrika.

Slutligen uppmanas kyrkor och organisationer i Sverige och Sydafrika att fortsätta utmana sina regeringar att påskynda demilitariseringen och i stället anslå offentliga medel till fattigdomsbekämpning.
”I övertygelsen att det Jesus Kristus säger är sant, livet är starkare än döden, arbetar vi vidare mot målet; en värld fri från vapen”, avslutar kyrkoledarna.

Fortsätt läsa mer från oss