UTTALANDE

Vi vill dialog – inte konflikt
Vi tar avstånd från de sårande och kränkande publiceringarna av Muhammedkarikatyrerna. Yttrandefrihet och tryckfrihet är till för att skydda mot maktmissbruk och har sin grund i värden som tolerans och respekt. Just därför är det viktigt att de brukas ansvarsfullt och i harmoni med dessa värden. När tryckfriheten används för att kränka andra människors djupaste övertygelser och utan respekt för det som för dem är heligt är det ett allvarligt missbruk.

Vi vill samtidigt betona att hur utmanande ett yttrande än är, ska det ändå bemötas med fredliga medel. Vi tar därför avstånd från det våld bilderna har utlöst.

I Sverige har kristna och muslimer under många år verkat för goda relationer och dialog, i ömsesidig respekt för varandras övertygelser. Vi vill tillsammans betona värdet av dessa vardagsrelationer i den situation som nu råder. Vi får inte låta de krafter som vill skapa polarisering mellan religioner och folk få framgång. Vi tar därför avstånd från främlingshat, antisemitism och islamofobi. Vi vill visa att respektfulla samtal och vänskapsbyggande är enda vägen till en fredlig värld.

Dialog är vägen.

Stockholm 10 februari 2006

Helena Benaouda
Ordförande i Sveriges Muslimska Råd

Moustafa Kharraki
Vice ordförande i Sveriges Muslimska Råd

Imam Abd al Haqq Kielan
Svenska Islamiska Samfundet

Haider Ibrahim
Islamiska Shiasamfunden i Sverige

Göran Zettergren
Svenska Missionskyrkan, ordförande i Sveriges kristna råd

Anders Arborelius
Stockholms katolska stift, vice ordförande i Sveriges kristna råd

KG Hammar
Svenska kyrkan, vice ordförande i Sveriges kristna råd

Tikhon Lundell
Serbiska ortodoxa kyrkan, vice ordförande i Sveriges kristna råd

Fortsätt läsa mer från oss