Debattartikeln i tidningen Dagen.
Debattartikeln i tidningen Dagen.

DEBATT Vatikanen och Lutherska världsförbundet bjuder i höst in till Lund för att gemensamt uppmärksamma 500-årsminnet av reformationen. Detta sker som ett hoppets tecken för kristenheten och för världen. Sökandet efter det som förenar utmanar det som en gång splittrade kyrkan.

Enligt traditionen spikade Martin Luther upp sina 95 teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg den 31 oktober 1517. Det kommande mötet i Lund i oktober anknyter därmed till 500-årsminnet av reformationen som kommer att uppmärksammas stort i lutherska kyrkor världen över under 2017. Mötet markerar också att det 2017 är 50 år sedan den ekumeniska dialogen mellan lutheraner och katoliker började. Detta blir första gången som reformationen uppmärksammas gemensamt av Katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet.

Sveriges kristna råd ser det som en glädje och en förmån att en internationell ekumenisk händelse äger rum på svensk mark. Som representanter för svensk kristenhet vill vi uttrycka förhoppningar om att detta historiska möte utmanar oss till fördjupad enhet, inte bara mellan katoliker och lutheraner, utan för alla kyrkor och samfund.

Det som gör detta möte möjligt är femtio år av samtal, som bland annat har lett till skriften Från konflikt till gemenskap. Den avslutas med fem ekumeniska uppmaningar för katoliker och lutheraner. Vår förhoppning är att dessa uppmaningar även ska tala till de många ortodoxa kyrkor och den bredd av andra protestantiska kyrkor som gemensamt utgör den kristna kyrkan i Sverige:
•Att alltid börja i enhetens perspektiv och inte splittringens, för att stärka det gemensamma även om det är lättare att se och erfara skillnaderna.
•Att ständigt låta sig förändras genom mötet med den andre och genom det ömsesidiga vittnesbördet.
•Att på nytt förpliktiga sig till att söka synlig enhet, till att tillsammans utveckla närmare vad detta betyder i form av konkreta steg och till att oupphörligt sträva mot detta mål.
•Att gemensamt återupptäcka kraften i evangeliet om Jesus Kristus för vår tid.
•Att tillsammans vittna om Guds barmhärtighet genom att förkunna evangeliet och tjäna världen.

Utmaningarna i världen är stora. Reformation, återerövring av det kristna vittnesbördet och kyrkans uppdrag, är en ständigt pågående process för såväl individer, församlingar och samfund. Kan vi låta de fem uppmaningarna från Konflikt till gemenskap påverka oss på djupet för att stärka det gemensamma vittnesbördet i en alltmer åtskiljande och segregerad omgivning?

Som kristenhet i Sverige är vi bärare av hopp och står i försoningens tjänst. Vår bön och önskan är att mötet i Lund mellan två kyrkor som varsamt rör sig från konflikt till gemenskap efter 500 år av åtskillnad och 50 år av samtal, ska stärka vår strävan efter enhet och arbete för försoning i Sverige och i världen. Vi önskar att enheten i Kristus ska slå rot mitt i den mångfald av olika kyrkliga traditioner som präglar vårt samhälle idag.

Vi ser fram emot att gemensamt uppmärksamma 500-årsminnet av reformationen. Under förmiddagen den 31 oktober hålls en ekumenisk gudstjänst i Lunds domkyrka med deltagande av bland andra påven Franciskus samt biskop Munib Younan och Martin Junge, president respektive generalsekreterare för Lutherska världsförbundet. Till detta tillfälle är särskilda gäster och representanter inbjudna. Gudstjänsten kommer samtidigt att visas på storbild på Malmö Arena. Dit ansluter senare på dagen många samhällsrepresentanter och kyrkoledare, däribland påven Franciskus. Under eventet på Malmö Arena kommer artister, körer, filmer, berättelser och vittnesbörd förmedla budskapet om hopp, gemenskap och ansvar för världen.

Tillsammans ber vi att högtidlighållandet av reformationen ska leda till hopp och fördjupad enhet!

För Sveriges kristna råd, presidiet:
Kyrkoledare Lasse Svensson, ordförande (Equmeniakyrkan)
Biskop Anders Arborelius, vice ordförande (Stockholms katolska stift)
Ärkebiskop Dioscoros Benyamin Atas, vice ordförande (Syrisk-ortodoxa kyrkan)
Ärkebiskop Antje Jackelén, vice ordförande (Svenska kyrkan)
Generalsekreterare Karin Wiborn (Sveriges kristna råd)

Fakta
Inbjudare till gudstjänsten i Lund och eventet i Malmö är Lutherska världsförbundet och Vatikanen. För värdskapet under mötet står Svenska kyrkan i nära samarbete med Stockholms katolska stift och Sveriges kristna råd.

Dokumentet ”Från konflikt till gemenskap”
https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/dtpw-from_conflict_to_communion_swe_full.pdf

Läs artikeln i tidningen Dagen

http://www.dagen.se/debatt/skr-ett-hoppets-tecken-1.736387

 

 

Fortsätt läsa mer från oss