”Att bränna böcker är barbariskt. Det gäller inte minst böcker som för många är heliga.

Vi vill utrycka vårt starka fördömande av medvetna kränkningar av människors tro. Sådana handlingar innebär ett allvarligt hot mot människors rätt till tro och religionsutövning.

Aktioner som dessa ökar polariseringen mellan människor, vilket motverkar arbetet för integration och samförstånd i en tid när vårt land behöver samlas kring allas värdighet och rättigheter.

Vi uttrycker vår starka medkänsla med muslimskt troende i vårt land.”

Kyrkoledare inom Sveriges kristna råd:
Clive Adams, kommendör, Frälsningsarmén,
Daniel Alm, föreståndare, Pingst – Fria församlingar i samverkan,
Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift,
Dioscoros Benjamin Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan,
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan,
Peter Jansson, Vännernas samfund – kväkarna,
Kjell Larsson, missionsföreståndare, Svenska Alliansmissionen,
Joakim Lundqvist, pastor, Livets ord,
Linalie Newman, missionsdirektor, Evangeliska Frikyrkan,
Kerstin Oderhem, missionsföreståndare, EFS,
Bobby Sjölander, missionsföreståndare, Adventistsamfundet,
Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan,
Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd.

Fortsätt läsa mer från oss