En ekumenisk delegation från Sveriges kristna råd har besökt troende i Indien och Myanmar.

Indien har en lång tradition av plats för olikheter, både kulturellt och religiöst. Frågan om religionsfrihet och situationen för religiösa minoriteter är just nu högaktuell. Under de senaste åren har utrymmet för mångfald minskats, vilket också påverkar religiösa minoriteter som de kristna. Kyrkoledarna besökte en kyrka som utsatts för ett brandattentat.

Den svenska gruppen mötte även företrädare för olika religioner till en seminariedag om ”Interreligiösa relationer och samexistens i Indien”.
– Vi påmindes om vikten av att en sekulär stat bör skydda och främja religionsfrihet, så att olika trosgemenskaper kan blomstra, leva i harmoni med varandra och tillsammans bidra till det gemensamma goda, säger ärkebiskop Antje Jackelén.
– Detta blir speciellt viktigt i Indien som har så ofantligt stor yta och befolkning och som rymmer rik mångfald. Det interreligiösa arbetet spelar en viktig roll i freds- och demokratiarbetet och här tar kristna ett medvetet ansvar, fortsätter Antje Jackelén.

Under fyra fullmatade dagar i Indien deltog den svenska gruppen bland annat i en ekumenisk gudstjänst där kyrkoledare Lasse Svensson predikade. Delegationen gjorde studiebesök i två slumområden för att se sociala projekt och deltog på seminariedag om genderbaserat våld. Delegationen mötte också nuntien (påve Franciskus diplomatiska representant)samt besökte den svenska ambassaden.

I Myanmar välkomnade det kristna rådet (Myanmar Council of Churches) till en heldag av samtal om kyrkans roll i samhället och hur ekumeniska och interreligiösa initiativ kan främja fred och demokrati. Genom sociala projekt arbetar kyrkorna på gräsrotsnivå för fred och demokrati. En stor utmaning är den religiösa diskrimineringen på alla nivåer i samhället. Nyligen arrangerades en ekumenisk gudstjänst där människor som lever i utsatthet i Myanmar uppmärksammades och man bad om förbön för landet i dess nuvarande situation och om stöd till kyrkornas arbete för fred och utveckling.

– Genom våra olika möten var det tydligt att det demokratiska utrymmet för minoriteter är hotat. Förföljelse och våldshandlingar pågår, säger biskop Anders Arborelius.
– När en del av kroppen lider så lider hela kroppen. Som kristna syskon har vi ett ansvar att bära varandra vilket känns extra angeläget i mötet med våra syskon i Myanmar, fortsätter Anders Arborelius.

Kyrkoledarna mötte representanter för olika religioner och firade ett flertal gudstjänster i Yangon, bland annat med studenter på Myanmar Institue of Theology, en institution med drygt 400 teologistudenter. Där predikande ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Anders Arborelius predikade i den katolska katedralen.

Både Indien och Myanmar har en ung befolkning med en stor andel under 18 år. De växer upp under omständigheter där religionsfriheten är hotad, där grupper ställs mot varandra och där det förekommer våld mot kvinnor och barn.
– Vår uppgift är nu att dela de berättelser vi fått höra. Vi behöver också skapa möjligheter för unga att få utbildning och kunskap att vara den generation som ser förbi rädslor och kunna arbeta för mänskliga rättigheter och fred, säger Ida Tonnvik, en av två ungdomsrepresentanter.

– Syftet med vår resa är att stödja och fördjupa relationer med kyrkor i andra delar av världen. Det ger oss en ökad medvetenhet om utmaningar inom den världsvida kyrkan, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.
– Vi kan dela med oss av våra ekumeniska erfarenheter samt ta emot nya insikter från våra vänner, både i Indien och Myanmar, fortsätter Karin Wiborn.

Med på den ekumeniska delegationsresan var 13 företrädare som representerar de fyra kyrkofamiljerna inom Sveriges kristna råd (luthersk, katolsk, ortodox och frikyrklig familj). Resan inleddes den 27 januari i Indien och avslutas idag i Myanmar. Sveriges kristna råd har sedan tidigare relationer med de kristna råden i både Indien och Myanmar.

Den svenska ekumeniska delegationen:
Ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan och ordförande Sveriges kristna råd
Kardinal Anders Arborelius, Stockholm katolska stift
Kyrkoledare Lasse Svensson, Equmeniakyrkan
Präst Jacob Kasselia, Syrisk-ortodoxa kyrkan
Teolog Zeki Aydin, Syrisk-ortodoxa kyrkan
Biskop Eva Brunne, Svenska kyrkan
Präst Ewa Lindqvist Hotz, Svenska kyrkan
Ungdomsrepresentant Amanda Carlshamre, Svenska kyrkan
Ungdomsrepresentant Ida Tonnvik, Equmeniakyrkan
Generalsekreterare, Karin Wiborn, Sveriges kristna råd
Samordnare ortodoxa kyrkor, Misha Jaksic, Sveriges kristna råd
Koordinator, Henrik Rosén, Sveriges kristna råd
Press- och kommunikationsansvarig, Mikael Stjernberg, Sveriges kristna råd

Fortsätt läsa mer från oss