Lördagen den 13 mars reser en delegation med svenska kyrkoledare till Syrien för ett veckolångt besök. I delegationen ingår hela presidiet för Sveriges Kristna Råd samt de två syrisk-ortodoxa ärkebiskopar som verkar i Sverige. Inbjudan från den syrisk-ortodoxe patriarken Ignatius Zakka I att besöka Syrien gick ursprungligen till ärkebiskop Anders Wejryd i Svenska kyrkan, som dock tog initiativ till att en ekumeniskt bredare grupp skulle resa.

I programmet ingår möten med Syriens president, Bashar Al-Assad, och den svenske ambassadören i Damaskus, samt besök hos bland andra den grekisk-ortodoxa patriarken, den armenisk-ortodoxa kyrkan, det grekisk-katolska patriarkatet och den evangeliska kyrkan. Gruppen kommer också att möta och samtala med en grupp irakiska flyktingar och besöka det syrisk-ortodoxa patriarkatets kloster Merat Saydnaya.

Onsdagen den 17 mars arrangeras ett seminarium om ”Religion i samhället” där ärkebiskop Anders Wejryd inledningstalar tillsammans med bland andra patriarken och Syriens minister för muslimska relationer, Mohamed Abdulsatar.

Delegationen till Syrien består av SKR:s presidium:
Karin Wiborn, ordförande, missionsföreståndare för Svenska Baptistsamfundet
Biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift
Arkimandrit Tikhon Lundell, Serbisk-ortodoxa kyrkan
Ärkebiskop Anders Wejryd, Svenska kyrkan, samt
Ärkebiskop Julius Abdulahad Shabo, syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Sverige och Skandinavien.
Ärkebiskop Bünyamin Diascoros Atas, syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap
Biskop Esbjörn Hagberg, Karlstad stift
Sven-Bernhard Fast, generalsekreterare för Sveriges Kristna Råd

Fortsätt läsa mer från oss