Sedan starten 2002 har mer än 300 svenskar rest ut som ekumeniska följeslagare. Foto: Viktor Steen

Varje år sänder Följeslagarprogrammet ut omkring 25 personer från Sverige för att under tre månader verka för fred på plats i Israel och Palestina. Att två följeslagare, en man och en kvinna, nu nekades inresa i Israel ser Jonas Thorängen, koordinator för Följeslagarprogrammet, som en del av en oroväckande trend.
– Under den senaste tiden har vi upplevt att fler svenskar utsatts för bryskare förhör vid inresa och att fler även nekats inresa och blivit hemskickade igen från flygplatsen, säger han.

Skandinaviska medborgare behöver inte visum för att resa till Israel i upp till 90 dagar.

Ekumeniska följeslagarprogrammet drivs av Kyrkornas världsråd och i Sverige är Sveriges kristna råd huvudman. Även följeslagare från andra europeiska länder har stoppats från inresa på flygplatsen under de senaste ett och ett halvt åren. I maj förra året avvisade Israel flera medlemmar i Kyrkornas världsråds klimatgrupp som kom för att delta i ett möte i Palestina och i december nekades även Kyrkornas världsråds biträdande generalsekreterare Isabel Phiri inresa på Ben Gurion-flygplatsen.

Avvisningen av de svenska följeslagarna skedde med hänvisning till att myndigheterna påstod att de inte berättade allt om sitt kommande program för vistelsen, ett påstående  som förvånar Jonas Thorängen.
– Vid passkontrollen visade de upp sitt medsända inbjudningsbrev från Kyrkornas världsråd där det klart och tydligt står att de skulle delta i Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, EAPPI, säger han.

Sveriges kristna råd har informerat svenska Utrikesdepartementet om händelsen.

Sedan starten 2002 har mer än 300 svenskar rest ut som ekumeniska följeslagare. Programmet vill verka för fred i Israel och Palestina.

Läs mer:

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel: https://foljeslagarprogrammet.se/

Fortsätt läsa mer från oss