Idag 8 februari har ansvariga för Ekumeniska Följeslagarprogrammet i Palestina och Israel samtalat kring säkerhetsläget för de följeslagare som finns på plats i regionen. De sju svenska följeslagare som finns ute just nu avvaktar i Jerusalem. Nästa vecka tas beslut om de kan börja återvända till vissa placeringar på Västbanken. Under v8 planeras för en ny grupp följeslagare från Sverige. I nuläget räknar vi med att de reser ut som planerat.

Ledningen för Följeslagarprogrammet och huvudmannen Sveriges Kristna Råd följer noggrant utvecklingen. Svenskar, danskar och norrmän rekommenderades den 30 januari att lämna Gaza och Västbanken till följd av reaktioner som utlösts av karikatyrteckningarna av profeten Muhammed i Jyllandsposten.

Sveriges Kristna Råd är huvudman för den svenska delen av Ekumeniska följeslagarprogrammet i Israel och Palestina, som är ett internationellt projekt samordnat av Kyrkornas Världsråd.

Fortsätt läsa mer från oss