Foto: Alibin Hillert/WCC

En pilgrimsprocess om mission i Sverige har inspirerat teologer och lekmän från olika länder att skriva om sina egna erfarenheter av mission. Sveriges kristna råd, Svenska missionsrådet och Kyrkornas världsråd släppte i måndags boken Sharing and Learning: Bible, Mission and Receptive Ecumenism och firade med digital release. Flera av bokens författare medverkade under releasen som nu också går att ta del av i efterhand.

Från releasen av Sharing and Learning
Redaktörerna Petter Jakobsson (SMR) och Olle Kristenson (SKR) medverkade på den digitala releasen ifrån Alvik. Foto: Jan Eckerdal

Tillsammans med Svenska missionsrådet (SMR) genomförde Sveriges kristna råd 2016–2017 en pilgrimsprocess i missionsteologi. Under de här två åren möttes representanter för våra fyra kyrkofamiljer fyra dygnslånga samtalsdygn med utgångspunkt i kyrkornas olika syn på mission. Syftet var att fördjupa förståelsen av de olika perspektiven. Som metod för samtalen användes den receptiva ekumeniken, som bland annat innebär att lyssna till varandra och försöka lära sig av varandras erfarenheter. Vad kan vi med integritet lära och ta till oss av andra traditioner?

Efter avslutad process samlades några av intrycken i skriften Berörd – samtal om mission i en föränderlig värld 2019. Delar av denna skrift har översatts till engelska och tillsammans med nyskrivna bidrag från missionsteologer från andra delar av världen har SKR och SMR tillsammans med Kyrkornas världsråd publicerat boken Sharing and Learning: Bible, Mission and Receptive Ecumenism. Boken presenterades digitalt den 4 oktober arrangerat av Kyrkornas världsråd i samarbete med SMR och SKR.

Boken kan laddas ner på nätet (Sharing and Learning | World Council of Churches (oikoumene.org)) och bokpresentationen finns tillgänglig på Youtube (se nedan).

Frågor? olle.kristenson@skr.org


Fortsätt läsa mer från oss