Under tre månader ska sex svenskar genom praktisk solidaritet stödja vägen mot fred i Israel och Palestina. Syftet med deras närvaro är att dämpa våld, att främja respekten för folkrätten och stödja utsatta grupper — såväl palestinier som israeler.  Svenskarna finns på både palestinsk och israelisk sida. En del följer utsatta barn till skolan eller är närvarande i byar som tidigare angripits av bosättare. Andra arbetar med att stödja israeliska och palestinska organisationer för fred och mänskliga rättigheter. Ytterligare en uppgift är att övervaka vägspärrar.

Dessa finns på plats fram till mitten av maj:
• Bitti Ingemansson — 57 år. Frilansjournalist från Göteborg. Placerad i Betlehem.
• Maria Gerhardsson Ståhl — 49 år från Lund. Arbetar på Individuell Människohjälp. Placerad i Jayyous.
• Jan-Otto Jansson — 65 år. Pensionerad poliskommissarie från Stockholm. Placerad i Tulkarem.
• Sten-Åke Mollmyr — 60 år. Pastor från Karlstad. Placerad i Jerusalem.
• Jacob Risberg — 35 år från Uppsala. Arbetar på Musik i Uppland. Placerad i Yanoun.
• Elisabet Hedman — 28 år. Lärare från Umeå. Placerad i Yanoun.

Gruppen är en del av Ekumeniska följeslagarprogrammet (EAPPI). Det är ett internationellt projekt, där den svenska delen finansieras av SIDA. Sveriges Kristna Råd administrerar programmet. Det stöds av flera organisationer, till exempel Svenska kyrkan, Diakonia och Kristna Fredsrörelsen.

Sedan 2002 har fler än hundra svenskar slagit följe på vägen mot en rättvis fred. Under året kommer ytterligare omkring 20 följeslagare att skickas till Palestina och Israel.  Om Du vill komma i kontakt med gruppen för intervjuer eller har andra frågor, hör av dig till Maria Roxberg, press- och informationsansvarig för Ekumeniska Följeslagarprogrammet i Sverige.

Med vänlig hälsning Maria Roxberg

Fortsätt läsa mer från oss