Över en miljard människor lever i extrem fattigdom. Världens ledare har enats om de så kallade millenniemålen som bland annat innebär att andelen människor som lever i extrem fattigdom ska halveras till år 2015. Men i nuvarande utvecklingstakt kommer de flesta länder inte att uppnå målen. Samtidigt finns idag både tillräckligt med resurser och kunskap för och att utrota fattigdomen helt.

Det är hög tid för världens ledare att agera.

År 2005 har av enskilda organisationer världen över utsetts till året för att utrota fattigdomen.

UTROTA FATTIGDOMEN NU är en del i den globala kampanjen ”Global Call to Action Against Poverty”. Runtom i världen lanseras nu nationella kampanjer som länkar till det globala uppropet. Den gemensamma symbolen är vita band som bärs av människor i alla delar av världen med budskapet att utrota fattigdomen. Initiativet har redan väckt mycket stor uppmärksamhet, inte minst genom lanseringen av den brittiska kampanjen ”Make Poverty History” med deltagande av Nelson Mandela och megastjärnor som U2-sångaren Bono.

Till grund för den svenska kampanjen finns en plattform som organisationer och, privatpersoner m fl inbjuds att ställa sig bakom. Den innehåller krav på att den svenska regeringen, tillsammans med resten av världens länder, lever upp till löftet att uppnå millenniemålen. Särskilt i fokus är de rika ländernas ansvar: att skapa rättvis handel, att skriva av fattiga länders skulder och ge ett ökat och mer effektivt bistånd. De rika länderna har också ett särskilt ansvar att uppfylla målet om en hållbar utveckling.

Aktiviteter
2005 har världens ledare möjlighet att fatta viktiga beslut på en rad toppmöten som skulle kunna få en enorm betydelse för världen fattiga. Under året kommer olika aktiviteter att genomföras världen över och i Sverige. Den första stora gemensamma globala aktiviteten som svenska organisationer deltar i är GLOBAL WEEK OF ACTION ON TRADE 10-16 april. Den 13 april uppvaktar en rad organisationer svenska ministrar inför IMF:s och Världsbankens vårmöten med ett budskap om skuldavskrivningar för världens fattiga. Globalt kommer tre ”vita band dagar” att hållas, i juli inför G7 ländernas toppmöte, i september inför FN:s toppmöte och i december inför WTO:s ministertoppmöte.

Vilka är vi?
Hittills har följande svenska organisationer ställt sig bakom UTROTA FATTIGDOMEN NU: Attac, Diakonia, Forum Syd, Kooperation Utan Gränser, Kristna Fredsrörelsen, Plan Sverige, Nätverket Jubel, Rättviseakademin, Svenska Kyrkan, Svenska missionsrådet, Sveriges Kristna Råd och Zenit.

Fortsätt läsa mer från oss