Ekumeniska böneveckan för kristen enhet firades som vanligt 18-25 januari. På många platser runt om i Sverige samlades återigen kyrkorna tillsammans till bön, gudstjänst och samtal.

Årets bönevecka var förberedd av en grupp från Burkina Faso och hade temat ”Älska Herren din Gud … och din nästa som dig själv”. Under veckan lade vi dagligen ut bönefilmer i Sveriges kristna råds digitala kanaler där vi vers för vers följde berättelsen om den barmhärtige samariern (Luk 10:25-37). Bönefilmerna var inspelade i foajén till Samariterhemmets sjukhus i Uppsala, där en färgstark mosaik av Bengt-Olof Kälde avbildar bibelberättelsen.

Generalsekreterare Sofia Camnerin medverkade under böneveckan i Malmös ekumeniska firande, mötte Norrköpings ekumeniska råd samt deltog i ett ekumeniskt samtal i Sankta Eugenia katolska församling.

Direktor för teologi, Jan Eckerdal, medverkade i Kalmar kristna råds bönevecka med en föreläsning om lokalekumenikens betydelse och predikade i söndagens festgudstjänst i Kalmar domkyrka.

Herre Jesus Kristus, vi ber att när vi vandrar med dig mot enhet, våra ögon inte ska titta bort utan vara vidöppna mot världen. Och att vi på vår färd genom livet, ska stanna upp och sträcka oss ut mot andra, ta hand om de sårade och genom det upptäcka din närvaro i dem, du som lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Bön från böneveckan dag 5.

Rådsmöte på temat ”Tid för Guds fred”

På böneveckans sista dag samlades Sveriges kristna råd till rådsmöte i Syrisk-katolska kyrkan i Akalla med tema ”Tid för Guds fred”. Där bearbetade vi på olika sätt frågor om hur vi som kyrkor kan tala om – och leva – budskapet om fred och försoning i en tid då krigets realitet kommit allt närmare.

Teologen Katerina Pekridou från Europeiska kyrkokonferensen (CEC) presenterade ”Pathways to Peace” – CEC:s program för hur kyrkorna ska bidra till fred i Europa. Sveriges kristna råds arbetsgrupp för fred bidrog med såväl planering som programinnehåll.

Fortsätt läsa mer från oss