örebro interreligiösa råd

Så har då Kyrkornas globala vecka startat med årets tema Helig fred – tro som fredsskapare. Jag predikade i Brickebergskyrkan i Örebro igår och talade om Guds tankar om shalom, uttytt helhet, hälsa, goda relationer, trygghet. Det som Gud tänkt för det mänskliga livet. Och som Gud i Jesus Kristus fört in i denna sköna och sargade tillvaro som vi kallar universum.

På eftermiddagen ordnade Örebro interreligiösa/interkulturella råd en samling i Örebro rådhus. Rådet har funnits under sju år och är en mötesplats för kommunen med representanter för olika trossamfund. Det har varit tillfällen att komma samman och lära känna varandra, bygga tillit och förtroenden. Trossamfundens företrädare har fått ge råd till kommunen om äldreomsorg, skola, ungdomsfrågor, jämställdhet och våld i nära relationer, alkohol. Man har lärt känna varandra i de möten som ägt rum ungefär fem gånger om året.

Nu ville man berätta om sin verksamhet. Fyra företrädare intervjuades. Där fanns Irma Janzon från Evangeliska frikyrkan, Ingemar Söderström från Svenska kyrkan, Jakob Kasselia från Syrisk-ortodoxa kyrkan och Hassan Mountagui från Örebro moské. Man konstaterade tillsammans att ”det går att föra goda samtal över gränserna”. ”Vi är stolta att vara medborgare i Sverige och vi vill bidra till landets utveckling”, sa den muslimske deltagaren när man talade om integrations utmaningar. Man talade om risken att jämföra det bästa hos sig själv med det sämsta hos andra. Irma Janzon påpekade att förståelsen av vad religionsfrihet innebär ständigt måste fokuseras, inte minst med tanke på att 70% av världens människor lever i länder där frihet att tro eller byta religion inte är en självklarhet. Hon viftade med den fina skriften Vad religionsfrihet är och när får den inskränkas som Svenska missionsrådet gett ut (och som finns på flera språk).

Svenska kyrkans representant uppmanade kommunen till utbildningsinsatser för att motverka den beröringsskräck som troende människor ibland upplever i mötet med kommunala företrädare. ”Om Örebro vill vara Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad (som kommunen har som mål) måste man kunna möta troende människor med respekt och förståelse”, sa han och kikade på kommunens representanter. Avslutningsvis bad moderatorn paneldeltagarna beskriva sin gudsbild vilket gav flera spännande svar.

På söndag ska jag predika i den ekumeniska gudstjänsten i Vingåker. Då står temat Helig fred fram igen. Och jag tycker det är så roligt att kyrkornas fredstänk får hjälp av den nya boken Att slå följe för fred. Sveriges kristna råd har bett representanter för sju olika kyrkliga traditioner att svara på frågan om hur deras tradition bidrar till arbetet för försoning och fred. Vi lär, inspireras och utmanas av varandra. Precis så som ekumeniken fungerar när den är som bäst.

Hoppas du är med i Kyrkornas globala vecka.
Vi har haft så många heliga krig. Nu är det tid för helig fred.
Vi ber: Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.
Björn Cedersjö (4)

/Björn Cedersjö

Fortsätt läsa mer från oss