statsministern - kopiaFrån vänster till höger: Elvir Gigovic, Lena Posner Körösi, Stefan Löfven och Olle Kristenson.

-Statsministerns inbjudan bekräftar den roll som religionen spelar i vårt samhälle. Han visade ett genuint intresse för trossamfunden som aktörer i civilsamhället, säger Olle Kristenson.

Samtal mellan regeringen och religiösa ledare är en tradition som går tillbaka till Olof Palmes regeringstid på 1980-talet. Från början handlade det mest om samtal med Svenska kyrkan, för att sedan växa till övriga kristna trossamfund och andra religioner. Men samtalen på statsministernivå bröts när under de borgliga regeringarnas tid. I och med dagens möte på Rosenbad återupptogs denna tradition. Detta var tredje gången som Stefan Löfven mötte de tre religiösa företrädarna, och nu första gången som statsminister.

statsminister rosenbad
Fotograf: Martina Huber/Regeringskansliet.

Vid mötet på Rosenbad, onsdagen den 11 februari, deltog Olle Kristenson, direktor Sveriges kristna råd, Elvir Gigovic, ordförande Sveriges muslimska råd, samt Lena Posner Körösi, ordförande Judiska centralrådet. Mötet inleddes med att den interreligiösa budkavlen ”Vägra hata” lämnades över till statsministern som han tacksamt tog emot. Stefan Löfven uttrycke att han vill hjälpa till att sprida budskapet och utmanade till en fortsättning av engagemanget där religionerna i Sverige samverkar för religionsfrihet och ett öppet samhälle.

-Han uttryckte en stor oro över den senaste tidens aktioner mot religiösa företrädare och heliga lokaler. Stefan Löfven vill få till stånd ett offentligt samtal om moral- och etikfrågor där han önskade att trossamfunden ska vara en resurs, förklarar Olle Kristenson.

-Jag tog upp trossamfunden som politiska aktörer. Det går inte att skilja religion och politik åt. I vår kristna tradition kan det anses fult och smutsigt att hålla på med politik, men vi behöver företrädare för trossamfunden som agerar i olika politiska sammanhang, säger Olle Kristenson.

-Det var ett givande samtal där bland annat frågor om växande rasism och symbolkraften i händelsen där ett nioårigt flyktingbarn nyligen misshandlas av en säkerhetsvakt i Malmö, säger Elvir Gigovic, ordförande för Sveriges muslimska råd.

I slutet av mötet diskuterades även regeringens förslag till minskat stöd till trossamfunden. De religiösa företrädarna önskade att regeringen omprövar sitt förslag inför kommande budgetar.

Läs mer på regeringens webbplats:
http://www.regeringen.se/sb/d/18989/a/254155

 

 

 

 

Fortsätt läsa mer från oss