Under besöket träffade Stefan Löfven den palestinske presidenten, israeliska ministrar samt näringslivsföreträdare från både Palestina och Israel.

Men Stefan Löfven inledde sitt besök i Mellanöstern med att träffa kyrkoledare. Han mötte bland annat den lutheranska biskopen Mubib Younan och den koptiska ärkebiskopen Anba Abraham. De informerade honom om situationen för de kristna i området.

Under sina fyra dagar besökte Stefan Löfven orter som Betlehem, Hebron, Ramallah, Jerusalem och Tel Aviv. I Betlehem träffade S-ledaren flera representanter för det ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel).

Ekumeniska följeslagarprogrammet skickar följeslagare till Palestina och Israel. Syftet med följeslagarnas närvaro är att dämpa våld och att främja respekten för folkrätten. Genom praktisk solidaritet stöds utsatta grupper – såväl palestinier som israeler. Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI) är ett internationellt projekt som drivs av Kyrkornas Världsråd. Den svenska delen finansieras av Sida. Projektet stöds av Sveriges kristna råd.

 

Fortsätt läsa mer från oss