Stefan Attefall, minister med ansvar för bland annat trossamfundsfrågor, kommer till Ekumeniska Centret i Alvik på fredagseftermiddagen och förrättar invigningen av de nya lokalerna.

Ekumeniska Centret är samlingsplats för ett drygt tiotal ekumeniska organisationer och trossamfund, däribland Sveriges kristna råd, Svenska missionsrådet, Kristna Fredsrörelsen och den nybildade kyrkan Gemensam Framtid (bildad av Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan). Också Samarbetsnämnden för statligt stöd till trossamfund, den statliga myndighet som bland annat administrerar statsbidragen till trossamfunden vid sidan av Svenska kyrkan, finns i centret.

Ekumeniska Centret, som fram till i somras var placerat i Sundbyberg, rymmer totalt ca 170 arbetsplatser. Att ett flertal ekumeniska organisationer och samfund på detta sätt samverkar innebär bland annat en del fördelar i form av gemensamma funktioner. Att finnas i samma hus underlättar också det samarbete som naturligt sker mellan organisationer och samfund. Förutom ministerns invigning av centret består programmet, som inleds kl 13.30, av ”glöggmingel”, korta presentationer av organisationerna i huset, tårtfika och rundvandring.

Fortsätt läsa mer från oss