På torsdagseftermiddagen arrangerades i S:ta Clara kyrka i centrala Stockholm en manifestation för de kristna flyktingar från Irak som fram till nu fått avslag på sina asylansökningar. Flera flyktingar vittnade om sina upplevelser i Irak före flykten, om misshandel och trakasserier, förföljelse och kidnappningar, och om dödade släktingar.

Som kontrast till deras berättelser fick åhörarna lyssna till Migrationsverkets formuleringar i avslagsbesluten, som i vissa fall var mycket uppseendeväckande:
”…finns inget bevis för att angriparna ville skada familjen fysiskt…” eller
”…blev frisläppt när kidnapparna fick pengar, alltså rör det sig inte om förföljelse”.

Håkan Sandvik, präst i Svenska kyrkan, ledde manifestationen och inledde med att säga att många känner oro över vad som händer i svensk flyktingpolitik, när migrationsmyndigheterna inte längre tycks följa den svenska Utlänningslagen och bevilja asyl till personer fastän de uppenbarligen är förföljda. Han kritiserade också migrationsminister Tobias Billströms tolkning av det så kallade ”återtagandeavtalet” mellan Sverige och Irak. Billström menar att avtalet innebär att Irak lovat ta emot också tvångsavvisade irakier, något som hans irakiske kollega inte alls instämmer i.

Journalisten Nuri Kino berättade om människor han mött, skrivit och gjort radioreportage om. Under mötet ringde han upp en kristen irakier, som varit i Sverige men tvångsavvisats och nu befann sig i staden Mosul. Mannen berättade om sin mycket svåra situation. De tre riksdagspartierna (s), (v) och (mp) var representerade vid manifestationen – från regeringspartierna hade ingen kommit – och vid manifestationens slut lade Håkan Sandvik ett stort ansvar på de tre ledamöterna Björn Lind, Kalle Larsson och Bodil Ceballos att i olika sammanhang berätta om det de fått höra under manifestationen.

Fortsätt läsa mer från oss