Det var slutsatsen och den uppmaning som antogs vid ett möte i Stockholm igår. Mötet var arrangerat av en arbetsgrupp med bas i bland annat Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet. Syftet var att samordna det civila samhällets ansträngningar att få till stånd en omprioritering av resurser från militära insatser till civilt fredsbyggande arbete.

Fortsätt läsa mer från oss