Sveriges kristna råds generalsekreterare Sofia Camnerin ger ut boken ”Stå ut med de andra” den 3 april.
”I en värld av stora konflikter och motsättningar är kyrkans uppgift att arbeta för enhet, helande och försoning. Det är både en yttre och en inre resa. All förändring börjar inifrån och nedifrån, i våra egna hjärtan”, står det i bokförlaget Verbums pressmeddelande om boken.

Hur kan vi verka för enhet och gemenskap? Går det att hålla samman gemenskaper och relationer trots stora skillnader? Går det att lösa konflikter och motsättningar på andra sätt än att klippa banden, kasta ut den som tycker annorlunda eller skapa en utbrytarkonstellation? Är några viktiga frågeställningar i Sofia Camnerins kommande bok.

I ”Stå ut med de andra, en bok om kärlek och enhet” ger Sofia Camnerin både konkreta redskap och en fördjupad förståelse för varför enhet och gemenskap behövs, både på det personliga planet och det allmänna, utan att upplösa skillnader – samtidigt som hon är väl medveten om vikten av att alltid skydda offret och att det ibland är nödvändigt att gå skilda vägar.

Boken är tänkt att ge god hjälp till församlingar, och andra sammanhang, där man vill verka för en öppen gemenskap för alla, för dem som står i motsättningar och konflikter och för dem som behöver stöd i att tillsammans arbeta mot polarisering och våld.

Sofia Camnerins 16 år i Kyrkornas världsråd, arbete med att leda tre samfund till en ny kyrka och nuvarande roll som generalsekreterare för Sveriges kristna råd har gett henne unik erfarenhet av hur man fattar beslut och håller samman med och i extrema olikheter.


Omslag: Eva Lindeberg
Foto: Mikael M Johansson

Läs mer om boken på bokförlaget Verbums webbplats

”Stå ut med de andra, en bok om kärlek och enhet”

Fortsätt läsa mer från oss