Vid sidan av årsmötets mer formella delar som verksamhets- och ekonomisk redovisning, val av styrelse och fastställande av budget och verksamhetsplan, innehöll SKR:s årsmöte också ett flertal seminarier. Ett av dem, som hade rubriken De Jesus kallar vänner – om kvinnor och män i Kyrkan, inleddes med ett föredrag av sr Madeleine Fredell.

Fortsätt läsa mer från oss