Vid dagens årsmöte betonade Sveriges kristna råds nytillträdda generalsekreterare Sofia Camnerin i sitt öppningstal att enhet är svaret på världens nöd.
I samband med årsmötet valdes även Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén till ordförande.
Upp emot hundra deltagare samlades också i ett rådsmöte som fokuserade på kyrkorna och coronaviruset – och vad som kommer efter.

Sveriges kristna råds ordinarie årsmöte hölls idag, 11 maj, digitalt och där hälsades nya generalsekretaren Sofia Camnerin välkommen.
I sitt linjetal valde hon att fokusera på kyrkornas enhet för världens skull och kyrkornas uppdrag i denna oroliga och våldsamma tid.

– Världen är sliten och hårt prövad. Världens ledare famlar efter enkla svar, konspirationsteorier flödar, polariseringen ökar, åsiktskorridorerna smalnar, hatet på sociala medier blir allt råare. Vattnet som riskerar sina, skogarna som brinner, ett dödligt ständigt muterande virus som sprider sig.

– Samtidigt. Människor fortsätter att älska varandra, ekorrar samlar sina kottar, nya barn och kaninungar föds. Livet pågår och Gud fortsätter att skapa och upprätthålla världen. Gud har inte gett upp. Gud fortsätter att sända sin Ande. Du sänder din Ande, då skapas liv (Psalm 104).

Sofia Camnerin i sitt öppningstal

Under dagens konstituerande styrelsemöte valdes Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén till ny ordförande för SKR, samtidigt som föreståndare Daniel Alm, Pingst – Fria församlingar, som innehaft ordförandeklubban senaste året tackades av.

– Det är med glädje som jag tar över efter ordförande Daniel Alm som gjort ett utmärkt arbete under det senaste året! Under pandemin har det blivit särskilt tydligt hur mycket utbyte och samverkan det finns mellan kyrkorna i Sverige. Vi lär av varandra, bär svårigheter tillsammans och ser behovet av kyrkornas gemensamma röst i samhället, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Sveriges kristna råds presidium består av kardinal Anders Arborelius, biskop Stockholms katolska stift, föreståndare Daniel Alm, Pingst – fria församlingar i samverkan, ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, ärkebiskop Benjamin Atas syrisk-ortodoxa kyrkan och Sveriges kristna råds generalsekreterare Sofia Camnerin. Presidiet leder styrelsens arbete och är officiella företrädare, exempelvis i kontakten med myndigheter och regeringen.
Ordförandeskapet i Sveriges kristna råd varar ett år och alternerar mellan representanter i presidiet utifrån de fyra kyrkofamiljerna.

I samband med årsmötet gjordes ett uttalande i form av en uppmuntrande hälsning riktat till alla församlingar och kyrkor inom Sveriges kristna råd.

Sammanlagt deltog nästan hundra representanter från medlemskyrkorna och närliggande organisationer under årskonferensen. Efter förmiddagens årsmötesförhandlingar bjöds deltagarna in till rådsmöte på temat ”Kyrkorna och coronaviruset – vad händer sedan?”.
Generalsekreterare Sofia Camnerin talade utifrån temat ”Försoning och gästfrihet – ekumenik som kärlekens väg”, som följdes av ett föredrag med Elin Lockneus från Enskilda Högskolan om teologiska lärdomar av att vara kyrka i pandemi och beredskap för kommande kriser.

Därefter följde ett samtal mellan Josef Togan (präst i syrisk-ortodoxa kyrkan), Kristina Hellner (kommunikatör Stockholms katolska stift), Samuel Gabrielsäther (ungdomsrepresentant i SKR:s styrelse, Svenska kyrkans unga) och Kjell Olausson (Frälsningsarmén) om kyrkornas utmaningar efter coronapandemin.
Sedan fick rådsmötets alla deltagare möjlighet att diskutera framtidsutmaningarna i grupper och gavs även möjlighet att ge medskick till Sveriges kristna råd om önskad verksamhetsinriktning.


Antal medlemskyrkor är oförändrat sedan förra årsmötet. Inom Sveriges kristna råd finns 26 medlemskyrkor och tre observatörer med totalt drygt sex miljoner medlemmar. Dessa kyrkor rymmer de olika kristna traditionerna i vårt land. Kyrkorna är fördelade inom fyra kyrkofamiljer.
www.skr.org

Fortsätt läsa mer från oss