Sveriges kristna råd besöker anstalten Salberga. Ärkebiskop Antje Jackelén, Sofia Camnerin och fängelsesjälavårdaren Doris Bernhardsson samtalar med en intagen klient.

Igår gjorde generalsekreterare Sofia Camnerin och ärkebiskop Antje Jackelén, även ordförande i Sveriges kristna råd, ett studiebesök på anstalten och häktet Salberga i Sala. Syftet med studiebesöket var att möta och samtala med medarbetarna i den andliga vården på plats och likaså med personal från Kriminalvården.

Förutom mötet med anstaltens andliga själavårdare träffade Sofia Camnerin och ärkebiskopen bland annat Heini Lindell, häktes- och anstaltschef och Anders Bergh, som är kriminalvårdsinspektör och stf. häktes- och anstaltschef. Studiebesöket avslutades med en pilgrimsmässa under ledning av fängelsesjälavårdaren Doris Bernhardsson och tillsammans med klienter.

”Jag är mycket tacksam för det intressanta och starka studiebesöket på anstalten och häktet Salberga igår. Våra Nav-medarbetare betonade att det alltid är en människa de möter. Det framgick tydligt hur viktig den andliga själavården är på dessa platser, både för intagna klienter och Kriminalvårdens personal. Jag uppskattade också att få fira pilgrimsmässa tillsammans med klienter och Nav-medarbetare”

Sofia Camnerin

Salberga är en anstalt och häkte i Sala med högsta säkerhetsklass med plats för 325 intagna vilket gör den till en av Sveriges största. På Salberga arbetar totalt nio personer från olika samfund och religioner med den andliga vården. Runt om i landet finns drygt 180 präster, pastorer och diakoner från olika kyrkotraditioner som arbetar vid landets häkten och anstalter. Det finns även ett drygt tiotal imamer. Den främsta arbetsuppgiften är den enskilda själavården samt att leda gudstjänster.


Läs mer:

Läs mer om hur Sveriges kristna råd samordnar och utvecklar den andliga vården i Kriminalvården på samtliga anstalter och häkten i Sverige.

Fortsätt läsa mer från oss