Den 5 juni presenteras rapporten ”Skumma skulder – Om hur långivare slipper ansvar och fattiga får betala”. Presentationen sker vid ett seminarium i Kulturhuset i Stockholm. Sveriges Kristna Råd har varit med och tagit fram rapporten, och Sofia Walan från SKR medverkar också vid seminariet.

Tid: Tisdagen den 5 juni 12.00-13.00 (Lunchmacka serveras från 11.45)
Plats: Kulturhuset i Stockholm, Studio 3

Varför ska medborgarna i Sydafrika betala tillbaka de lån som den forna apartheidregimen tog för att förtrycka den egna befolkningen?
Varför ska människor tvingas betala tillbaka lån som inte kommit dem till nytta och som tillkom utan deras god-kännande?

Folkrörelser i syd har under många år krävt att skulder som tillkommit på ett oansvarigt sätt, genom lån till diktatorer eller som försvunnit genom korruption, är illegitima och därför bör skrivas av. Efter att Norge i oktober 2006 beslutade om att skriva av skulderna till fem länder med hänvisning till historisk oansvarig utlåning har den internationella debatten om illegitima skulder tagit fart internationellt. Den 5 juni presenteras den nya skriften i serien Globala Studier, Skumma skulder – om hur långivare slipper ansvar och fattiga får betala.

Med anledning av detta bjuder vi in till ett seminarium om illegitima skulder och oansvarig utlåning. Vid seminariet kommer representanter från socialdemokraterna och kristdemokraterna diskutera hur man kan arbeta politiskt med frågor som berör oansvarig utlåning i historien och hur vi kan skapa ett ansvarsfullt system för framtida utlåning.

Studien presenteras av Kenneth Hermele, verksam vid Forum Syd och en av studiens författare. Därefter leder Sofia Walan från Sveriges Kristna Råd ett samtal mellan:

Lars Lindén, kristdemokratisk ledamot i utrikesutskottet
Veronica Palm, socialdemokratisk ledamot i utrikesutskottet

Välkomna!

 

Arrangörer:
Forum Syd, Diakonia, Attac och Sveriges Kristna Råd
Rapporten Skumma skulder – om hur långivare slipper ansvar och fattiga får betala har tagits fram gemensamt av Attac Sverige, Diakonia, Forum Syd och Sveriges Kristna Råd.

Fortsätt läsa mer från oss