kuvert2
Det återstår knappt tre veckor med möjlighet att samla namn till Juluppropet – för en human migrationspolitik. Idag är det drygt 38.000 personer som skrivit under. Igår räknade vi namnen på de namnlistor som skickats in från församlingar och arbetsplatser. Bunten av kuvert var cirka fyra centimeter tjock. 4.304 personer hade aktivt på listor skrivit under på sitt stöd för de tre uppmaningar som vi ger till regeringen:
– ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro
– ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeåterförening
– undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening

Vi har fått många brev och artiklar till stöd för uppropets uppmaningar. Det värmer! Det har också kommit frågor och invändningar. Ibland har det handlat om missuppfattningar, typ att vi vill ha tillbaka den situation som var hösten 2015. Så är det naturligtvis inte. Oro har också uttryckts för om Sverige ska klara att på ett bra sätt integrera de som får asyl liksom för kostnaderna som en rättssäker asylprövning innebär. Det är en viktig fråga, och vi har försökt att besvara den och liknande frågor på ett respektfullt och hedervärt sätt.

Nu är det alltså tre veckor kvar. Vi hoppas att många har listorna framme så att det finns möjlighet att skriva under. Skicka gärna in även listor som inte är fulla och lägg fram nya listor. Här behöver många vara kreativa och göra ett gott fotarbete.

pris

Medan detta pågår infaller Martin Luther King-dagen. Dagen firas för att uppmärksamma en person som med ickevåld som redskap modigt arbetade för alla människors lika rättigheter, för värdighet, rättvisa och sanning. Måndagen den 16 januari delas årets pris ut i Norrmalmskyrkan i Stockholm. Priset går till journalisten Martin Schibbye. I motiveringen sägs bland annat: ”Årets pristagare går i Martin Luther Kings fotspår genom att modigt och envist stå upp mot krig, orättvisor och diktaturer med pennan som vapen.” Välkommen med i prisutdelningen! Mer information finns på webben.

Hade då Martin Luther King skrivit under Juluppropet? Ja, det tror jag. Det är samma värderingar som lyfts fram: värnandet om varje människa, här uttryckt genom omsorgen om barn och unga och rätten till familjeliv.

Jag hoppas på ett stort genomslag av Juluppropet eftersom jag tror att det finns ett folkligt engagemang för ett mer humant bemötande av medmänniskor på flykt. Och jag vill gärna att konstruktiva samtal kring en värdig migrationspolitik ska fortsätta.

Som kyrkor och kristna är vi delaktiga i Guds mission att värna den värld som Gud älskar. Det inkluderar varje människa. Därför fortsätter vi också att be:
”Livets Gud, led oss till rättvisa, fred och mänsklig värdighet.”

Björn Cedersjö (4)

/Björn Cedersjö

Fortsätt läsa mer från oss