Under 2008 har Svenska kyrkan, Naturskyddsföreningen och Svenska FN-förbundet startat ett gemensamt upprop där människor över hela landet inbjuds att skriva under på ett enkelt men viktigt budskap som riktas till regering och riksdag. Initiativet heter klimatuppropet och har följande text:

Politiker, ta ert klimatansvar — Agera nu!

Vi vill genom detta upprop ge stöd och mod till våra politiker att ta ansvar för vår gemensamma framtid.   Vi kräver att regering och riksdag beslutar att:

– Växthusgasutsläppen i Sverige minskas med minst 40 % till 2020 från nivån 1990
– Kraftfullt öka stödet till klimatarbete i utvecklingsländer — utöver biståndet

Klimatkrisen är inget avlägset hot — krisen är redan här med svår torka och översvämningar.

FNs klimatexperter säger att senast om sju år måste de globala utsläppen börja minska. Mycket kan vi ta ansvar för i vår vardag genom klimatsmarta val, men det måste bli enkelt och lönsamt för enskilda och företag att göra rätt. Därför krävs kraftfull politik och en jämn minskning av utsläppen som startar NU. Vi behöver också ta ansvar för effekterna av våra utsläpp. Den rika världen har bidragit allra mest till klimatförändringarna, men de som drabbas hårdast är fattiga människor i utvecklingsländer. Sverige måste ge stöd till klimatsmart utveckling och anpassning till ett förändrat klimat. Sverige kan påverka världen genom att som EU-ordförandeland driva motsvarande politik internationellt när det nya FN-klimatavtalet sluts i Köpenhamn 2009. Vi vill ge mod och stöd till våra politiker att ta sitt klimatansvar.”

Styrelsen för Sveriges Kristna Råd (SKR), samlad till sammanträde den 17-18 september 2008, uppmanar alla medlemmar i alla SKR:s medlemskyrkor att skriva under uppropet.

Fortsätt läsa mer från oss