I den akuta situation som råder i Gaza, och med gisslantagna israeler och hot om ökat våld i regionen, vill vi företrädare för kyrkor i Sveriges kristna råds styrelse, vädja om ett omedelbart slut på stridigheterna. Detta i likhet med kyrkoledare i Jerusalem och Kyrkornas världsråd.

Vi ser den oerhörda smärtan hos både palestinier och israeler. Det är en smärta som in på kroppen delas av många också i Sverige som har släkt, familj och vänner som är direkt drabbade.

Situationen i Gaza är akut. Lidandet är obeskrivligt och drabbar inte minst barnen. Minst 10000 barn har redan dött. Tiotusentals barn har förlorat en eller båda sina föräldrar. 17000 är föräldralösa eller separerade från sina föräldrar enligt FN:s barnfond. Vid sidan av stridigheterna hotar bristen på mat, rent vatten och mediciner att skörda ännu fler människoliv. Många lider redan av akut undernäring och smittsamma sjukdomar sprider sig bland befolkningen.

Samtidigt finns israeliska familjer vars familjemedlemmar fortfarande sitter som gisslan i Gaza. Enligt uppgifter är flera av de över 100 som fortfarande är gisslan kvinnor och barn – deras situation är till stor del helt okänd.

Vi hör även kyrkornas rop i Gaza, från en av världens äldsta kristna gemenskaper som finns där. Larmrapporter kommer nu om att den lilla men aktiva kristna närvaron helt håller på att försvinna. Flera har dödats i kriget, en del har lyckats fly utomlands tack varje dubbla medborgarskap. Många av de som är kvar har sökt skydd i kyrkornas lokaler.

Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er.

Jeremia 29:11-12

Vi vädjar till alla med makt och inflytande om ett omedelbart eldupphör, ett omedelbart frisläppande av gisslan och att erfarna humanitära aktörer utan dröjsmål ges stöd och möjlighet att verka effektivt.

Vi uppmanar även oss själva att fortsätta be och arbeta för en rättvis fred med varandra, i samhället, mellan länder och med skapelsen. Vi vill uthålligt hålla fast vid löftet om att Gud är fridens Gud och inte ofärdens och att Gud vill framtid och hopp.

Sveriges kristna råds styrelse, 22 februari 2024

Fortsätt läsa mer från oss