UTTALANDE Just nu pågår FN:s stora klimatkonferens i Köpenhamn. Det sker i ett allvarligt läge. Effekterna av den globala uppvärmningen är redan katastrofala för många människor och vi inser att det kommer att bli värre. Vi tror att jorden är Guds skapelse och en gåva till oss människor. Ur denna jord hämtar vi mat och vatten som är nödvändiga för vår försörjning. På dess yta har vi byggt hus och samhällen att bo i.

Jordens skönhet har alltid inspirerat poeter och konstnärer. Jorden är den enda vi har och den är vårt hem. Sveriges Kristna Råds styrelse har varit samlad till sammanträde och tar tillfället att än en gång – liksom många andra – vädja till delegaterna i Köpenhamnsmötet att våga ta de djärva beslut som situationen kräver.

Vi vill särskilt vända oss till den svenska regeringen som i kraft av att vara ordförande i EU har en viktig ledarroll. Vi ställer oss bakom kraven från kampanjen ”Countdown to Copenhagen” på ett avtal som håller den globala uppvärmningen under +2 grader C,
– gör att EU minskar de egna utsläppen av växthusgaser med 40 procent till år 2020,
– gör att EU — utöver sina egna åtaganden — betalar för minst lika stora utsläppsminskningar och bidrar till klimatanpassning i utvecklingsländer.

Dessutom vill vi uppmana kyrkor i Sverige att ge eftertryck åt kraven på förändringar genom att låta kyrkklockorna ringa 350 slag för klimatet den 13 december kl 15.00. Vi vill också uppmana till förbön för klimatkonferensen i Köpenhamn.”

För Sveriges kristna råds styrelse
Karin Wiborn
Sven-Bernhard Fast

Fortsätt läsa mer från oss