Den 21 september är sedan många år en av FN utlyst internationell fredsdag. I år infaller dagen på en söndag och SKR:s presidium uppmanar därför alla som samlas till gudstjänst den 21 september att be om fred i världen. Man inbjuder alla som vill att delta i denna förbön.

SKR:s presidium består av protosingel f. Tikhon Lundell (ordf, serbisk-ortodoxa kyrkan) samt de tre vice ordförandena biskop Anders Arborelius (Stockholms katolska stift), ärkebiskop Anders Wejryd (Svenska kyrkan) och missionsföreståndare Karin Wiborn (Svenska Baptistsamfundet).

Fortsätt läsa mer från oss