Den 21 september är det ”Internationella böndagen för fred”. Inför böndagen har Sveriges Kristna Råds presidium formulerat en uppmaning till bön. Särskilt betonar presidiet bön för fred i Irak, Sudan, Palestina och Israel, och för alla dem som gör insatser mot våld i Sverige.

Förutom uppmaningen till bön sker flera aktiviteter under internationella böndagen för fred. SKR inbjuder tillsammans med Kristna Fredsrörelsen till seminariet ”Ingen fred utan försoning” och ekumenisk fredsgudstjänst i Storkyrkan i Stockholm. Medverkar gör bl a ärkebiskop Anders Wejryd, ordförande i SKR.

Här följer SKR-presidiets uppmaning:

————————
Uppmaning till bön under internationella böndagen för fred 21 september 2007

Ingen kan vara neutral inför våldet i världen. Alla kan drabbas och hårdast slår det mot dem som har minst möjligheter att skydda sig. Som kristna har vi uppdraget att be och arbeta för fred och rättvisa.

I arbetet för fred behöver vi samverka med alla människor av god vilja. Vi utmanar därför alla att med fantasi och energi verka för ickevåld och försoning mellan människor och folk.

Inför internationella böndagen för fred 21 september vill vi också uppmana till bön för fred och försoning. Vi vill särskilt be för fred i Irak, Sudan, Palestina och Israel. I vår bön vill vi också be för alla dem som på olika sätt gör insatser mot våld i vårt eget land.

 

Med den helige Franciskus ber vi

Herre, gör mig till redskap för din fred.
Där hat finns, låt mig föra dit kärlek.
Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.
Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet.
Där tvivel finns, låt mig få komma med tro.
Där osanning finns, låt mig få komma med sanning.
Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet.
Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen.
Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset.
O gudomlige Mästare, låt mig sträva,
inte så mycket efter att bli tröstad, som att trösta,
inte så mycket efter att bli förstådd, som att förstå,
inte så mycket efter att bli älskad, som att älska.
Ty det är genom att ge, som man får,
Genom att glömma sig själv, som man finner sig själv,
genom att förlåta, som man blir förlåten,
och genom att dö, som man uppstår till det eviga livet.

Amen.

Presidiet för Sveriges Kristna Råd
Anders Wejryd, ordförande för SKR, ärkebiskop för Svenska kyrkan
Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift
Tikhon Lundell, protosingel i Serbisk-ortodoxa kyrkan
Karin Wiborn, missionsföreståndare i Svenska Baptistsamfundet
—————————————

Fortsätt läsa mer från oss