På grund av den rådande situationen i Gaza uppmanar SKR:s presidium församlingarna i SKR:s medlemskyrkor till förbön i samband med gudstjänsterna nu på söndag, den 18 januari.

– Bed för alla som drabbas av våldet, de dödade och skadade och deras familjer
– Bed för alla dem som arbetar för fred och försoning
– Bed för en förnyad fredsprocess
– Bed för vishet hos folkens ledare

Fader Tikhon Lundell
Serbisk ortodoxa kyrkan ordf

Biskop Anders Arborelius
Stockholms katolska stift vice ordf

Ärkebiskop Anders Wejryd
Svenska kyrkan vice ordf

Missionsföreståndare Karin Wiborn
Svenska Baptistsamfundet vice ordf

Fortsätt läsa mer från oss